ბოლო ნამუშევრები

ჩვენ შესახებ

კომპანია Archistyle 2016 წელს დაარსდა,თუმცა მისი თანამშრომლების კვალიფიკაცია ითვლის უფრო მეტ დროს რადგანაც კომპანიის გუნდი დაკომპლექტებულია საჯარო რეესტრის და სხვადასხვა არქიტექტურული კომპანიების ყოფილი თანამშრომლებით. ისინი 2006 წლიდან მონაწილეები არიან ყველა იმ ცვლილებებისა რომელიც საჯარო რეესტრმა გაატარა უძრავი ქონების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის სფეროში.სწორედ ჩვენი გუნდის წევრების პროფესიონალიზმი გვაძლევს საშუალებას მოგემსახუროთ მაღალი ხარისხით. ჩვენი მიზანი "არქიტექტორი'-ს მიზანია შექმნას მაღალი დონის სტანდარტი,უძრავი ქონების რეგისტრაციის სფეროში და დაიკავოს ყველაზე მაღალი ადგილი ამ სერვისის გამწევ სხვა კომპანიებს შორის. როგორ ვასრულებთ ჩვენს მიზანს: საგანგებო მაღალი ხარისხის აპარატურა გვაძლევს საშუალებას მოგემსახუროთ ყველაზე მაღალი სიზუსტით. ჩვენი პირველი ამოცანაა მოგემსახუროთ სწრაფად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მიღებული სამუშაოს სწორად შესრულება რათა არ მოხდეს ჩვენი კლიენტების დროის დაკარგვა შესაძლო ხარვეზების გამოსწორებით